FINANSOWO

WSPIERAJĄC DATKAMI DZIEŁA PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ

IDEA BANK ODDZIAŁ W WARSZAWIE
NUMER KONTA 90 1950 0001 2006 3330 7966 0002

KRS 0000549206

MATERIALNIE

ODDAJĄC NAM CO ZBYWA WAM CZYLI DARY RZECZOWE Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

MODLITEWNIE

POWIERZAJĄC BOŻEJ OPATRZNOŚCI DZIEŁA PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ, POSŁUGUJĄCYCH I PODOPIECZNYCH FUNDACJI

Potrzebna pomoc